ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 17 คน
ชื่อ-นามสกุล : ภูธเนศ ปล้ำกระโทก (ปลาย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 35 ม.2 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
เบอร์มือถือ : 0903688450
อีเมล์ : putaneat2@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ส.อ.ธีระพัฒน์ พระชัย (พีพี)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 180 ,18 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนเเก่น 40000
เบอร์มือถือ : 080-7549154
อีเมล์ : tanapat425@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุธิตา ด่านกระโทก (ส้ม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 106 ม.7 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0828657593
อีเมล์ : sutita57@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เบญญาภา บวชกระโทก (ออยล์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 194 หมู่ 1 ต. ด่าเกวียน อ.โชคชัย จ. นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0844169304
อีเมล์ : oilka.noeyka@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทาริกา ป้ำกระโทก (หม่อน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 208-
เบอร์มือถือ : 0848296912
อีเมล์ : bai-mon.321@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธิติพัทธ์ แทนรินทร์ (เบส)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 208 หมู่ 7 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
เบอร์มือถือ : 098-2216698
อีเมล์ : asura.lnw@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Jariya Nongmai (Noey)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 58 ม.1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0883619016
อีเมล์ : jariya_nongmai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Saowaluk Paibueng (Mook)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 248 ม.1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0862630360
อีเมล์ : sutita_zarzom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เทพบดี พิลาแหวน (ปาล์ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 122 หมู่ 4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0883602440
อีเมล์ : palm-bwn@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Pornpairin Phumkong (Ying)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 162 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท-บ้านสวน13 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
เบอร์มือถือ : 0854990831
อีเมล์ : Yingying25421@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติโชติ ศรีพระจันทร์ (เบสท์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 147 ม.1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0916678030
อีเมล์ : Besttihtichot@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พชร สีหเนตร (มีน)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 7
ที่อยู่ : 40/1 หมู่2 ตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0821409800
อีเมล์ : m_een2010@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม